تمامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال ۹۹ باید قبل از ثبت نام الکترونیکی و یا ثبت نام حضوری در دانشگاه محل قبولی ،با مراجعه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به ادرس emt.medu.ir برای دریافت تاییدیه تحصیلی اقدام کنند.فرد باید پس از مراجعه به سایت اطلاعات مورد نیاز و فرمهای مربوطه را با دفت تکمیل کرده و پس از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه کد پیگیری و تاییدیه پرداخت را دریافت کند . پذیرفته شدگان باید در مرحله ثبت نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی کد پیگیری دریافت شده از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش را در محل مشخص شده در سامانه ثبت نام درج کرده و یادر مراجعه حضوری به واحد ثبت نام دانشگاه محل قبولی ارائه کنند.جهت ثبت اطلاعات در سامانه مذکور ، نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ،کافی نت ها و اداره آموزش و پرورش نیست .