**ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹**

به علت شیوع ویروس کرونا و عدم مراجعه حضوری  با توجه به محدودیت های موجود در تردد جهت ثبت نام به صورت ذیل عمل نمایید:

ابتدا فرم ثبت نام از وب سایت موسسه به آدرس a-tabarsi.ir دانلود گردد. آن را پر نموده. سپس همراه با مدارک ذیل به آدرس پستی دانشگاه ارسال نمایید. پس از دریافت مدارک توسط آموزش موسسه ثبت نام نهایی انجام خواهد شد

مدارک لازم:

۱-اصل مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته

۲-تصویر تمام صفحات شناسنامه

۳-تصویر کارت ملی

۴-تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید.

۵-    ۶ قطعه عکس ۳×۴