قابل توجه دانشجویان محترم:

با توجه به نوسانات پی در پی و قطعی برق و اختلال ایجاد شده در سامانه آموزش الکترونیکی، زمان بندی امتحانات به شرح جدول ذیل تغییر یافته است. همچنین جهت آگاهی از آخرین تغییرات صورت گرفته از روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به پرتال دانشجویی مراجعه نموده و کارت جدید امتحان را دریافت نمایید. لازم به ذکر است امتحانات روز شنبه مورخ ۴ بهمن لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹ بهمن در همان تاریخ و ساعت قبلی  برگزار خواهد شد و تغییری نخواهد داشت.