آدرس:

مازندران – قائم شهر – کیلومتر ۲ جاده بابل – جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی.

کدپستی: ۴۷۷۸۱۱۳۱۶۷

تلفن: ۴۲۲۹۴۵۳۸-۰۱۱

تلفکس: ۴۲۲۹۲۵۶۳-۰۱۱

پست الکترونیک: Info@a-tabarsi.ir