سوال:آیا در انتخاب واحد با تاخیر دروس جدیدی ارائه میشود؟

پاسخ:خیر.انتخاب واحد با تاخیر در ادامه انتخاب واحد اصلی قرار دارد و به منظور انتخاب واحد برای کسانی است که موفق به انتخاب واحد اصلی نشده ند. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و اگر دانشجو موفق به انتخاب واحد نگردد به منزله مرخصی تحصیلی خواهدبود. دروس جدید با تشخیص مدیرگروه رشته مربوطه در حذف اضافه ارائه می شود.

سوال: تعیین دروس و اساتید و برنامه کلاسها در هر ترم چگونه است؟

پاسخ: با تشخیص مدیر گروه بر اساس نظرسنجی های ترم های قبل از بین اساتید مجرب اساتید تعیین می گردند.

تعیین دروسی که باید ارائه شوند بر اساس چارت ترمی برای هر ترم است.

زمان بندی بر اساس زمانهایی است که اساتید می توانند در دانشگاه حضور یابند. اولویت با اساتید مجرب است تا زمانهای مناسب.

اولین هدف انتخاب استاد برتر و سپس زمان مناسب برای دانشجویان است. اما اولین هدف ارجحیت دارد.

سوال: چه هنگام می توان از مهمانی تکدرس استفاده کرد؟

پاسخ: پس از اتمام انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه، اگر درسی پیشنیاز باشد که ارائه نشده است و یا دانشجوی ترم آخر باشد که درس مورد نظرش ارائه نشده باشد باید با دریافت فرم مهمان از قسمت دریافت فایل یا انتشارات و تکمیل آن ابتدا به مسول رشته سپس برای تایید به مدیر گروه مراجعه کند.
اینترنت Wireless دانشگاه و بانک نرم افزار

جهت ورود به پرتال آموزش (انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، برنامه کلاسی ، امور مالی و….)از ای پی http://2.181.0.63 استفاده نمائید. اینترنت Wireless دانشگاه فعال می باشد دانشجویان می توانند از طریق لب تاپ و تلفن همراه از اینترنت استفاده نمایند (جهت دریافت رمز عبور به برد آموزش مراجعه نمائید ) در ساعات آزاد سایت،دانشجویان می توانند از اینترنت سایت ۱ در ساعات اداری استفاده نمایند.
شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه

شماره حساب جهت واريز شهريه: سيبا (بانك ملي)?? به نام موسسه آموزش عالي رایان دانش (قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي) الزاما فيش هاي۳برگي دربانك پركرده ، پس از واريزابتدا براي خود كپي تهيه نموده و سپس ۲ برگ فيش را با درج نام ،نام خانوادگي،شماره دانشجويي، رشته ومقطع تحصيلي تحويل امور مالي دهيد.

در صورتی که نمیتوانید وارد پرتال شخصی خود شويد . . .

از انتشارات دانشگاه فرم رفع عیب تهیه نموده و پس از کامل نمودن فرم به همراه کارت دانشجویی یا کارت شناسایی به واحد کامپیوتر مراجعه نمائید .