قابل توجه دانشجویان محترم: باتوجه به نزدیک شدن ایام امتحانات ....

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

باتوجه به نزدیک شدن ایام امتحانات، لطفاً کارتابل آموزشی خود را کنترل کرده ودرصورت داشتن نقص پرونده و یا بدهی شهریه نسبت به برطرف نمودن نقص پرونده و تسویه حساب مالی حداکثر تا تاریخ 1402/04/12  اقدام نمائید.

بدیهی است دانشجویانی که دارای بدهی مالی و یا نقص پرونده می باشند اجازه دریافت کارت ورود به جلسه را نخواهند داشت.

ضمناً مسئولیت عواقب نقص پرونده برعهده شخص دانشجو می باشد03 تیر 1402

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست