بازه ی انتخاب واحد اعلام گردید

قابل توجه دانشجویان محترم علامه طبرسی:

انتخاب واحد ترم تحصیلی مهرماه 1402 از تاریخ  1402/06/11 لغایت 1402/06/15 می باشد، لذا خواهشمند است در بازه فوق واحد های درسی مورد نیاز خود را اخذ نمائید.

بدیهی است دانشجویان محترم حتماً در انتخاب واحد خود می بایست آرایش چارت ترمی مصوب مؤسسه علامه طبرسی را رعایت نمایند.05 شهریور 1402

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست