اهداف مرکز مشاوره دانشجویی مؤسسه

اهداف مرکز مشاوره به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد. مرکز مشاوره با ارائه راهنمایی و مشاوره در زمینه های اجتماعی، اخلاقی، تربیتی، روانی، رفتاری، تحصیلی، خانواده و... در بهداشت روانی محیط های آموزشی مؤثر است.

در این راستا مرکز مشاوره مؤسسه علامه طبرسی بعنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسه اهداف زیر را دنبال می نماید:

1- راهنمایی دانشجویان در جهت شناخت بهتر استعداد ها، رغبت ها، ارزشها و بکارگیری این قابلیتها در تعالی فردی و اجتماعی.
2- کمک به سازگاری مؤثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی خویش در سازگاری با واقعیتهای موجود.
3- کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی، رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه هایی به منظور حفظ ارزشهای اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.
4- کمک به دانشجو در تصمیم گیریهای آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف.
5- تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی - رفتاری- تربیتی و عاطفی ) و ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی.
6- تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان مؤسسه برای شناخت عوامل آسیب زا.
7- مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری مؤثر با محیط.
8- برگزاری کارگاهها و سخنرانیها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان دانشجویان.
9- ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم بین دانشجویان.

 

چرا مشاوره ؟

مشاوره رابطه یاورانه منحصر به فردی است که درآن به مراجع فرصت یاد گرفتن، احساس کردن، فکر کردن، تجربه کردن و تغییر کردن به طریقی داده می شود که به نظر او مناسب باشد.مشاوره فرایندی برای شناخت دقیق تر رفتار است.

مشاور فردی است که پس از تحصیل در رشته های علمی مربوطه توانایی یاری رساندن به مراجعان را براساس اصل پذیرش، راز داری و... پیدا کرده است.

مشورت نوعی کمک است که مشاور به عنوان عضو گروه کمکی، به فرد فرد مراجعان و یا سیستمهایی می دهد که در خدمت مراجع و ارباب رجوع قرار دارند مانند وقتی که مشاور طرف مشورت یک دانشجو، والدین، اساتید، هم اطاقی دانشجو، مدیران و... قرار می گیرد.

 

چه وقت به مرکز مشاوره مراجعه کنیم؟

هر کس برای قرار گرفتن در وضعیت روانی بهتر می تواند شخصاً تلاش کند اما باید دانست که تلاش شخص تا اندازه ای می تواند به بهبودی اشخاص کمک کند.اگر به این نتیجه رسیدید که نمی توانید شخصاً به خودتان کمک کنید و از دوستان و آشنایان هم کار چندانی ساخته نیست آنگاه به حرفه های یاورانه (مشاور، رواندرمانگر، روانپزشک و مددکار اجتماعی) مراجعه کنید. توجه داشته باشید وقتی برای درمان یک مشکل جمسانی به پزشک مراجعه می کنید چیزی از اعتبار شما کم نمی شود به همین شکل مراجعه به مشاور، روان درمانگر، روانپزشک هم از اعتبار کسی نمی کاهد برای مراجعه به مشاور لزوماً نباید بیمار باشید در موارد ذیل مراجعه به مشاور متخصص میتواند به شما کمک کند.

1- احساس از دست دادن سررشته امور زندگی
2- احساس اینکه نمی توانید از توانمندیهای خود استفاده کنید
3- مردد بودن در انتخابهای خود
4- احساس بی هدفی در زندگی
5- کاهش عملکرد تحصیلی (افت تحصیلی)
6- احساس بیزاری از خود و دیگران
7- مشاوره قبل از ازدواج
8- هنگام متارکه با همسر
9- در شرایط فشارزا و مشکلات ناشی از استرس
10- احساس قربانی ظلم و تبعیض بودن
11- احساس افسردگی
12-احساس نگرانی و اضطراب و...


 

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست