وام های دانشجویی

بسمه تعالی

اطلاعات مربوط به وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف) شرایط عمومی

1- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئونات دانشجویی

2- دارا بودن اولویت نیاز مالی

3- عدم استفاده از وام، کمک بورس تحصیلی و یا وام موسسات دیگر

4- در زمان دریافت وام، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد(به استثنای کار دانشجویی)

5- اخذ حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت)

6- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل به طور متوالی (برای دانشجویان نیمسال سوم به بعد)

7- ارائه تعهد محضری با ضامن کارمند دولت یا بازنشسته دولت در زمان درخواست وام (فقط یکبار)

 

ب) مبلغ وام به تفکیک مقطع

1- مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در 3 نوبت جمعاً به مبلغ شش میلیون ریال

2-مقطع کارشناسی پیوسته در 6 نوبت جمعاً به مبلغ دوازده میلیون ریال

 

ج) شرایط و ضوابط باز پرداخت وام

1- دانشجویانی که با موفقیت دوره تحصیل خود را به اتمام رسانده­اند ، موظفند پس از فراغت از تحصیل نسبت به اخذ دفترچه اقساط و بازپرداخت قسطی وام اقدام و یا کل بدهی خود به حساب صندوق رفاه را پرداخت نمایند.

2- تاریخ سررسید اولین قسط برای کلیه دانش آموختگان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می­باشد . مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور اضافه می­گردد.

3-تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.

4- مبلغ 10% از کل بدهی می­بایست به هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بصورت یکجا به حساب صندوق ، واریز گردد و مانده بدهی نیز تقسیط شود.

5- طول مدت باز پرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر 5 سال می­باشد.

6- دانشجویان انصرافی ، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت وام دریافتی به صورت یکجا می­باشند.

7- بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط ، به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کنند و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده ) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند . در صورت عدم باز پرداخت به موقع اقساط (سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حال تبدیل می­گردد و بدهکاران موظف به باز پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند شد.

8- در صورت انتقال دانشجو از یک موسسه به موسسه غیر­انتفاعی دیگر (با موافقت موسسه مبداء و مقصد و رعایت ضوابط ) انتقال بدهی به موسسه مقصد بلامانع می باشد.

9- صدور و ارسال هرگونه تائیدیه تحصیلی و یا ارسال ریز نمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می­باشد و تسلیم اصل مدارک مستلزم استرداد کل بدهی و انجام تعهداد قانونی دیگر میباشد.

10- به مبلغ وام شهریه دانشجویان، چهار در صد کارمزد(حداقل کارمزد)تعلق می گیرد که زمان محاسبه آن از شروع نیمسال تحصیلی دریافت وام تا شروع باز پرداخت می باشد، و به همراه مبلغ وام به صورت اقساط باز پرداخت خواهد شد.

11-باز پرداخت اقساط وام شهریه دانشجویان شاغل ، حداکثر 2 ماه پس از تاریخ پرداخت وام و در حین تحصیل آغاز خواهد شد. تعداد اقساط وام این دسته از دانشجویان همانند سایر دانشجویان می­باشد.

 

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست