قابل توجه دانشجویان محترم، خواهشمند است جهت انجام امورمربوط به واحد نظام وظیفه طبق برنامه ذیل مراجعه نمائید.

همه روزه از شنبه تا پنجشنبه توسط کارشناس هررشته صورت میگیرد.

رویدادهای مهم

اخبار مهم

دستورالعمل های دانشگاه

فهرست