جهت همکاری آموزشی با موسسه آموزش عالی علامه طبرسی، فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید:

مشخصات فردی:

نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: روز: ماه: سال:
محل تولد: محل صدور شناسنامه: ش. شناسنامه: کد ملی:
آدرس: کد پستی:
پست الکترونیکی: شماره تلفن منزل: شماره تلفن همراه:

مشخصات تحصيلی:

مقطع
رشته
سال اخذ
معدل
دانشگاه محل تحصیل
پیوست
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

سوابق آموزشی تدريس در دانشگاه ها و موسسات آموزشی:

نام دانشگاه/ موسسه
سال همکاري
دروس تدریس شده:
از تا
ماه: سال: ماه: سال:

سوابق پژوهشی (طرح ها، تالیفات و مقالات):

عنوان:
پیوست

علاقمند به تدریس دروس زیر:

۱)    ۲)  
۳)   ۴)  

مدارک پيوستي:

ردیف
مدارک
پیوست
۱
تصوير شناسنامه
۲
تصوير کارت ملی
۳
تصوير کارت پایان خدمت (آقایان)
۴
عکس پرسنلی
۵
حکم کارگزيني در صورت اشتغال

اینجانب با مشخصات فوق متقاضی همکاری تمام وقت / نیمه وقت در این موسسه را دارم.